214 GH BELLE VUE Copyright COBA Photography High Res

Individuele reservering

Reserveringen zijn steeds bindend. Wij hanteren volgende voorwaarden voor individuele standaard reserveringen (max. 3 kamers):

Reserveringen kunnen kosteloos geannuleerd worden tot 7 dagen voor aankomstdatum.

Voor annuleringen binnen een periode van 7 tot 2 dagen voor aankomst wordt de eerste overnachting in rekening in rekening gebracht.

Voor annuleringen binnen de twee dagen voor aankomstdatum wordt het integrale reserveringsbedrag in rekening gebracht.

Op deze regels kunnen uitzonderingen van toepassing zijn indien zij vallen onder de bijzondere voorwaarden ( zie 03 ).

In het geval u opteert voor een non-refundable tarief, dient het volledige bedrag van de reservering betaald te worden bij de boeking. De reservering kan niet kosteloos gewijzigd, noch geannuleerd te worden.

Groepsreserveringen

Voor groepsreserveringen vanaf 4 kamers gelden volgende voorwaarden:

Reserveringen van 4 of meer kamers zijn bindend mits betaling van een voorschot ten belope van de eerste overnachting (voor alle kamers).

Voor annuleringen van groepsreserveringen tot 1 maand voor aankomstdatum wordt de eerste nacht aangerekend.

1 maand voor aankomst dient het volledige bedrag van de groepsreservering te worden betaald, dit bedrag kan onder geen beding worden teruggevorderd door de klant.

03. Bijzondere voorwaarden

Op feestdagen en tijdens schoolvakanties zijn andere afspraken van toepassing. Voor deze data kunnen reserveringen NIET geannuleerd worden en wordt het volledige bedrag van de reservering in rekening gebracht (exclusief geboekte maaltijden of eventuele extra's).

Betaalvoorwaarden

Al onze facturen zijn netto betaalbaar te De Haan op de dag waarop de factuur wordt opgemaakt, tenzij anders vermeld (vervaldatum). Iedere factuur die onbetaald blijft op de vastgestelde vervaldatum, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een intrest van 12% per jaar tot volledige betaling. Na de vervaldag en van rechtswege, zal bij wijze van schadevergoeding een bedrag verschuldigd zijn van 20% op de hoofdsom met een minimum van 200 euro en onverminderd eventuele aanmanings- of gerechtskosten.